HỘP QUÀ TẾT NƯỚC MẮM THUẬN HƯNG 35 ĐỘ ĐẠM

210,000 đ

Nước Mắm Từ Cá Cơm
Nước Mắm truyền thống Phan Thiết
Độ đạm: 35