HỘP QUÀ TẾT NƯỚC MẮM THUẬN HƯNG 50 ĐỘ ĐẠM

263,000 đ

Nước Mắm Từ Cá Cơm
Nước Mắm truyền thống Phan Thiết
Độ đạm: 50