HỘP QUÀ TẾT NƯỚC MẮM THUẬN HƯNG 60 ĐỘ ĐẠM

315,000 đ

Nước Mắm Từ Cá Cơm
Nước Mắm truyền thống Phan Thiết
Độ đạm: 60